Senaste numret

 

FORUM NAVALE 74 framsida

 

Forum Navale 74

utkom i april 2018.

Läs hela publikationen här

 

Redaktionens förord s. 9–11

Artiklar

Eriksson Niklas: Invasionsfartyget som blev en mjölskuta: identifieringen av ”Dalarövraket” som strutsen Bodekull (1661–1678), s. 12–53.

Gooskens Frans: Sweden and the Treaty of Breda in 1667 – Swedish diplomats help to end naval warfare between the Dutch Republic and England, s. 54–81.

Nilson Tomas: In the gutters of Antwerp – Georg Dahlin, undercover journalism and representations of sailor-life during the interwar period, s. 82–123.

Essäer

Eriksson Martin: I samma båt – samarbetet mellan staten och skogsindustrin under efterkrigstidens isbrytarpolitik, s.124 – 147.

Svanberg Ingvar: Strandade valar och valben i Sverige, s. 148–179.

Debatt

Modig Nils, Kvinnor ombord på 1600-talets örlogsfartyg? En kommentar till Mirja Arnshavs artikel i Forum Navale nr. 73, 2017, s. 180–184, Genmäle från Mirja Arnshav, s. 185–189. samt Redaktionens kommentar, s. 190–193.

Kommenterade dokument

Grundberg Lars: Rönnskär räddade Hédi Fried, s. 194–199.

Recensioner, s 200–233.

Forskarpriset till Jan Gletes minne s. 234–235.