Kommande böcker

Här presenteras böcker som är under utgivning och som Sjöhistoriska samfundets medlemmar kan se fram emot under året.

 

Ekström_Humrarna_framsida

 

Humrarna och evigheten

Simon Ekström

Makadam förlag

Ingår i Forum Navales skriftserie som nr. 59.

 

(Förväntad utgivning höst 2017)