Välkommen

Sjöhistoriska Samfundet grundades 1939 med målsättning att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. Samfundet:

Medlemsavgift för år 2021, normalt om 300 kronor, skall av medlemmar insättas på Sjöhistoriska Samfundets plusgirokonto: 15 65 19-1 (IBAN SE40 9500 0099 6026 0156 5191, BIC NDEASESS) före februari månads utgång år 2021. Glöm inte att ange vad inbetalningen avser och från vem.