Välkommen

Sjöhistoriska Samfundet grundades 1939 med målsättning att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. Samfundet:

Medlemsavgift för år 2022 om 300 kronor, skall av enskilda medlemmar insättas på Sjöhistoriska Samfundets plusgirokonto: 15 65 19-1 (IBAN SE40 9500 0099 6026 0156 5191, BIC NDEASESS) före februari månads utgång år 2022. Glöm inte att ange vad inbetalningen avser och från vem. Se även under Om oss/Medlemskap som nås genom att klicka på denna länk.

VÄLKOMMEN PÅ BOKRELEASE OCH MINGEL

5 JUNI KL 13.00 PÅ SJÖHISTORISKA MUSEET

I år firar Marinen sitt 500-årsjubileum. En del av firandet är Sjöhistoriska Samfundets egen bokutgivning av Sjömakt och sjöfolk – svenska flottan under 500 år och ett extranummer av Forum navale. Såväl boken som extranumret kommer att skickas ut till våra medlemmar under maj månad.

Söndag 5 juni klockan 13 kommer vi att överlämna vår bok och extranumret av Forum navele till marinchefen vid ett evenemang som hålls på Sjöhistoriska museet. I samband med överlämnandet kommer våra författare att berätta om boken och efter överlämnandet blir det mingel i museets restaurang.

Anmälan sker senast 15 MAJ till info@sjohistoriskasamfundet.se