För medlemmar

Kommande böcker

Nästa bok i Forum navales skriftserie är Sjödränkt. Spektakulär materialitet från havet. Författare är Simon Ekström. I boken undersöks det konkreta minnesarbete som följt i spåren av ett antal uppmärksammade sjöolyckor och bärgningar. Sex empiriska kapitel riktar in sig på lika många tillfällen då havet bokstavligt talat har utgjort en grav för många människor: från Vasas förlisning 1628 till Estonias undergång 1994. Fokus ligger på hur tragedierna har blivit hågkomna och tillgängliga i olika publika sammanhang. Utgångspunkten är den så kallade Per Braheolyckan utanför Hästholmen i Vättern 1918 och den senast inträffade händelsen är musealiseringen av det spaningsplan som påträffades i Östersjön hösten 2003, den länge försvunna DC-3:an. I ett avslutande kapitel diskuteras bokens övergripande tema mot bakgrund av historiska förskjutningar på museifältet med bäring på död och offentlighet.

En annan bok som kommer ut i skriftserien handlar om återskapandet av Ostindiefararen Götheborg. Författaren Joakim Severinsson behandlar hur han och andra medlemmar ur Marinarkeologiska Sällskapet 1984 startade dykningar på grundet Hunnebådan, där Götheborg förliste på 1700-talet. Detta ledde fram till att ett åttiotal dykare och volontärer kunde gräva ut och dokumentera det som återstod av vraket under perioden fram till 1993. Efter detta skede utvecklade gruppen idén att bygga en replica av det ursprungliga fartyget i storlek 1/1 och segla till Kina den traditionella vägen runt Afrika. Boken beskriver detta projekt i sin helhet och omfattar byggnation, teknik, färdigställande och provsegling, bemanning och säkerhet samt slutligen resan till Kanton vid Pärlfloden samt åter hem genom Suezkanalen. Denna beskrivning illustreras med ett rikt bildmaterial.

Kommande evenemang