För medlemmar

Kommande böcker

Nästa bok i Forum navales skriftserie är Sjödränkt. Spektakulär materialitet från havet. Författare är Simon Ekström. I boken undersöks det konkreta minnesarbete som följt i spåren av ett antal uppmärksammade sjöolyckor och bärgningar. Sex empiriska kapitel riktar in sig på lika många tillfällen då havet bokstavligt talat har utgjort en grav för många människor: från Vasas förlisning 1628 till Estonias undergång 1994. Fokus ligger på hur tragedierna har blivit hågkomna och tillgängliga i olika publika sammanhang. Utgångspunkten är den så kallade Per Braheolyckan utanför Hästholmen i Vättern 1918 och den senast inträffade händelsen är musealiseringen av det spaningsplan som påträffades i Östersjön hösten 2003, den länge försvunna DC-3:an. I ett avslutande kapitel diskuteras bokens övergripande tema mot bakgrund av historiska förskjutningar på museifältet med bäring på död och offentlighet.

Kommande evenemang