Historik

Sjöhistoriska Samfundets grundande

Sjöhistoriska Samfundet grundades i Stockholm den 3 maj 1939 med uppgift att ”bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former.” Ända sedan starten har målet med samfundet alltså varit att stödja och distribuera vetenskaplig sjöhistorisk forskning med anknytning till Sverige. 1940 utkom det första numret av ”Sjöhistoriska samfundets skrifter”, som ett par nummer senare döptes om till Forum navale. Tidigt gav Samfundet också ut egna sjöhistoriska skrifter vilket så småningom utvecklades till Forum navales skriftserie.

Till Sjöhistoriska Samfundets 75-års jubileum skrev historikerna Lars Ericson Wolke och Leos Müller varsin längre text om samfundets historik. Du hittar dem här:

Lars Ericson Wolke, ”Sjöhistoriska Samfundets grundande 1939 – några historiografiska och personhistoriska aspekter”, Forum navale nr 72,  s. 102–129.

Leos Müller, ”Forum navale 1940–2015, en historiografisk överblick”, Forum navale nr 72, s. 130–140.