Forum navale 1960-1969

Forum navale 24, 1968

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Broomé, Bertil: Magnus Hammar (1908-1967). 4-6, ill.

Papp, David: Ett handelshus och dess fartyg. L. J. Björkegren & Co. i Simrishamn. 7-52, ill;.

Barfod, Jørgen H. P.: Et par danske og norske byers skibsflåder i slutningen af 1600-tallet. 53-70.

Berg, Jonas:  T. Schoultz och Svensksund.s. 71-90, ill.

Berg, Lars O.: Svenska flottans fartyg 1808-1849, skärgårdsfartyg. En tabellarisk framställning. 91-142.

vagor

Forum navale 23, 1967

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Broomé, Bertil: Flottans arkiv”Skeppsholmen. Några anteckningar till dess förhistoria och äldre historia. 3-16.

Staf, Nils: Nils Abraham Bruncronas dagboksanteckningar. 17-55.

Berg, Lars O: Norra finska skärgårdsflottiljen 1808-1809. 56-62, ill.

Westholm, Alfred: Slaget vid Lepanto i konsten. 63-104, ill.

vagor

Forum navale 22, 1965

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Gruvberger, Nils: Sveriges utrikessjöfart 1865-1885. Företagsformer och ägandestruktur. 3-128, ill.
Summary: Enterprises and forms of ownership in Swedish foreign shipping 1865-1885.

Berg, Lars O.: Peipuseskaderns fartyg 1701-1704. En tabellarisk framställning. 129-133, ill.

vagor

Forum navale 21, 1965

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Hammar, Magnus: Anförande vid Sjöhistoriska Samfundets 25-årsjubileum den 27 april 1964. 3-5.

Jedeur-Palmgren, Gunnar: Fjärbaggar, skeppsläster och bondesegel. Föredrag vid Sjöhistoriska Samfundets 25-årsjubileum den 27 april 1964. 6-38, ill.

Ahnlund, Henrik: Marinarkeologi i stenstaden. 39-52, ill.

Berg, Lars O.: Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning. 53-91.

vagor

Forum navale 19-20, 1964

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Fagerholm, Per Olof: Oceanernas och havens kartläggning. 3-15, ill.

Högberg, Staffan: Svensk medelhavsfart och Sveriges handel med Portugal under Napoleontiden. 16-42, ill.

Jansson, E. Alfred: von Kantzow. En adlig köpmanssläkt. 43-59, ill.

Kull, Allan: Fyrtio jagare på sextio år. 60-89, ill.

vagor

Forum navale 18, 1963

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Strömbäck, Helge: Några minnen från 50 år i flottans tjänst. 3-16, ill.

Alexandersson, Gunnar: Chicago — världens största inlandshamn. 17-25, ill.

Hafström, Georg: Några problem kring regalskeppet Wasa. 26-42, ill.

Thomaeus, Thomas: Från Karlskrona till Svensksund 1790. Med efterskrift och kommentar av Gösta Hahr. 43-50, ill.

Hahr, Gösta: Engelska fältskärer i svensk tjänst 1790. 51-61, ill.

vagor

Forum navale 17, 1960

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Wendt, Einar: Med Nyeneskadern i österled 1708. 3-38, ill.

Tegnander, Oscar:  Sjökrigsskolans äldre bokbestånd.s. 39-61.

Jansson, E. Alfred: Columbusminnen på Kanarieöarna. 62-85, ill.

vagor

Forum navale 16, 1960

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Odelberg, Wilhelm: Från Örnsköldsvik till Sevastopol. H.M. hjulfregatt Leopard” i Östersjön och Svarta havet under Krimkriget. 3-42, ill.

Jansson, E. Alfred: Två brev från en svensk sjöofficer som klarade sitt fartyg genom Viborgska gatloppet den 3 juli 1790. 43-57, ill.

vagor