Forum navale 1980-1989

Forum navale 44, 1988

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Wollin, Gustaf Adolf: Sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788 inför samtid och eftervärld. 5-14, ill.

Wollin, Gustaf Adolf: Några vittnen om fångenskapen under sjökriget mellan Sverige och Ryssland 1788-1790. 15-26.

Östergren, Margareta: Skeppsholmens fattigskola och skeppsgosseskola 1792-1826. 27-54.

Öretendahl, Sune: Anteckningar om en svensk sjöburen handelsexpedition till Sibirien år 1919. 55-72, ill.

Uggla, Hans: Främmande ubåt i Gullmarsfjorden 1966. 73-95.

vagor

Forum navale 43, 1987

Läs publikationen här.

Huvudartiklar

Berge, Anders: Sakkunskap och politisk rationalitet. Den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939.
[4], 246 s, ill.

 

vagor

Forum navale 42, 1986

Läs publikationen här.

 

vagorForum navale 41, 1986

Läs publikationen här. 

Huvudartiklar:

Ericson, Lars: Stockholm och flottrustningarna i början av 1600-talet. Ett bidrag till kännedom om hemmafronten och krigsansträngningarna under tidig stormaktstid. 5-29, ill.

Hattendorf, John B. & Sundell, Gunnar: Med sjövinden till Newport. De första svenskarna vid US Naval War College. 30-75, ill.
English Summary.

 

vagor

Forum navale 40, 1984

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Ericson, Lars: En svensk industrispion i industrialismens vagga. Kring Bengt Ferrners skildring av segeldukstillverkning i England 1760. 5-67, ill.

Olofsson, Jan: Försvaret till sjöss. Studier i svensk sjöförsvarspolitik under mellankrigstiden och andra världskriget. 68-78.

Rosell, Lennart: In memoriam: Georg Hafström (1882-1984). 79-80, ill.

 

vagorForum navale 39, 1984

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Blidberg, Einar: Nautisk studie ang sovjet-tankern TSESIS’grundstötning utanför Käringklubb i Södertäljeleden den 26 okt 1977. A4, 40 s, ill.

Forum navale 38, 1983

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Rosell, Ingrid: En greves flotta. Magnus Gabriel De la Gardies farkoster. 5-47, ill.

Wollin, Gustaf Adolf: Capitainen Fust och fregatten Illerim— ett märkligt rättsdrama under Gustaf III. 48-71, ill.

Östergren, Margareta: År 1783 vid Stockholms eskader. 72-80, ill.

vagor

Forum navale 37, 1983

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Aspegren, Ebbe: De första svenska världsomseglarna. 3-72, ill.

 

vagor

Forum navale 36, 1982

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Blidberg, Einar & Grundel, Gunnar: Radarnavigeringens utveckling sedan början av 40-talet. 4-40, 75 planscher.

vagorForum navale 35, 1981

Läs publikationen här

Huvudartiklar:

Nilsson, Ulf Axel: Rederinäringen i nordvästra Skåne efter år 1960. 5-43, ill.

Blidberg, Einar: In memoriam: Bengt Broomé (1913-1980). 44-46, ill

Rosell, Lennart: In memoriam: Åke Stille (1913-1981). 47, ill.

Rosell, Lennart: In memoriam: Martin Olsson (1886-1981). 48-49, ill.

vagorForum navale 34, 1980

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Knafve, Bengt: Båtar och båtskeppare i Brunnby. 5-48, ill.

 

vagor