Forum navale 1940-1949

Forum navale 9, 1948

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Naish, George P. B.: Forging Ahead, an Account of the Work and Aims of the Society for Nautical Research. 7-14, ill.

Holm, Nils F.: Kampen om de ryska ishavsvägarna på Karl XII:s tid. 15-29.

Törnblom, Olle: Båtsmanshushållets uppkomst. 30-71.

Almqvist, Daniel: Den svenska dispaschörinstitutionen. 72-100.

Haverling, Sven-G.: Ett projekt till sjöartiklar från år 1628. 101-119.

Hjertstedt, Hellen: Pompejus flotta och Caesars sjöstrategiska problem under inbördeskriget 49-48 f.Kr. Första skedet: Rubicon — Farsalos. 120-155, ill.

Jansson, E. Alfred: Ett unikt sjöfartsmuseum och dess skapare. 156-162, ill.

Unger, Gunnar: Greigh eller Greig. 163-164.

vagor

Forum navale 8, 1947

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Peterson, Torsten: Vårt lots- och fyrväsen. 3-31, ill.

Paulin, Axel: ”Oscar’s land”. 32-45, ill.

Mörner, Magnus: Svensk-colombianska förbindelser före skeppshandeln (1820-1825). 46-72.

Fahlström, Jan-Magnus: Till belysning av holländarnas ekonomisk-historiska insats. Några fakta och synpunkter. 73-97, ill.

Jansson, E. Alfred: Om sjöfarten i Bjäre härad. 98-114, ill.

vagor

Forum navale 7, 1946

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Ahnlund, Nils: Svensk Östersjöpolitik under det tidigare 1600-talet. 3-14.

Ek, Olov: Trollehätte kanal och varutrafiken från Vänerlandskapen. 15-79, ill.

Bjurling, Oscar: 1672 års skeppslista. 80-111.

Staf, Nils: Korvetten Carlskronas sista resa. 112-120.

Hallberg, Annagreta: Sveriges järnhantering inför stenkolsjärnets genombrott 1800-1820. 121-139.

vagor

Sjöhistoriska Samfundets Skrifter 6, 1945

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Petterson, Hans: Örlogsfartygens insatser i havsforskningen. 3-23, ill.

Samuelsson, Kurt: Den ekonomiska betydelsen för Stockholm av Finlands förlust. 24-55.

Claesson, Carl-Erik: Några synpunkter på Napoleons sjöstrategi. 56-78.

Fahlström, Jan-Magnus: Kring den politiska och militära bakgrunden till slagen i Listerdyb den 16 och 25 maj 1644. 79-109.

Jansson, E. Alfred: Skansen ”Svarta Örn” utanför Sandhamn. Ett bidrag till Stockholms sjöförsvars historia. 110-119.

Unger, Gunnar: Vem var i själva verket segerherren vid Svensksund 1790? 120-126.

Stille, Åke: ”Sveriges äldsta fartygsregister”. En granskning. 127-130.

vagor

Sjöhistoriska Samfundets Skrifter 5, 1944

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Neumeyer, Fredrik: Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och konstfrämjare. 2-82, ill.

vagor

Sjöhistoriska Samfundets Skrifter 4, 1944

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Claesson, Carl-Erik: Maritimt kontra kontinentalt tänkande i strategiens värld. 3-25.

Hjertstedt, Hellen: Hannibal utan flotta. 26-41, ill.

Hornborg, Eirik: Karl Siöblad och slaget vid Flisö.s 42-68, ill.

Gerentz, Sven: Gotlands varuutbyte 1654-1689. 69-95.

Stille, Åke: Sigismunds flotta. 96.

vagor

Sjöhistoriska Samfundets Skrifter 3, 1943

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Palme, Sven Ulric: Konung Sigismunds flotta i Östersjön 1599. 3-19.

Hedenstierna, Bertil: Från rysshärjningarna i Stockholms skärgård 1719. 20-40, 1 karta.

Jägerskiöld, Olof: De svenska hamnförvaltningarnas arkiv. 41-47.

vagor

Sjöhistoriska Samfundets Skrifter 2, 1941

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Hornborg, Eirik: Sjöfartens roll i världshistorien. 3-15.

Stille, Åke: Några synpunkter på den svenska krigsmaktens historia med särskild hänsyn till sjövapnets roll. 16-24.

Neumeyer, Fredrik: Den hydrodynamiska modellprovningen från Mariotte till Chapman. 25-57, ill.

Andréen, Per G.: Svenska Rederiaktiebolaget. Ett ”försök till den svenska sjöfartens upphjälpande” år 1864. 58-64.

vagor

Sjöhistoriska Samfundets Skrifter 1, 1940

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Forssell, Arne: Sjöhistoriska Samfundets grundande.s 3-4.

Heckscher, Eli F.: Den svenska handelssjöfartens ekonomiska historia sedan Gustaf Vasa. 5-31, 1 diagr.