Forum navale 2000-2009

Forum navale nr. 65, 2009

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Indebetou, Govert: Korvetten Carlskronas resa till Medelhavet 1844-45, s 7-61, ill.
Summary: The Voyage of the Corvette Carlskrona to the Mediterranean 1844-45: the Diary of 1st Lieutenant Govert Indebetou, s 170

Liljegren, Ingemar: Bildandet av Sveriges frivilliga motorbåtskår — ett privat initiativ i nationalismens anda, s 62-99, ill.
The Swedish Voluntary Motorboat Corps — A Private Initiative in an Era of Rising Nationalism, s 171-172

Poulsen, Rend Taudal: Merging fisheries history and fisheries biology: The potential of marine environment history, 100-114, ill.
Summary: Merging fisheries history and fisheries biology: The potential of marine environmental history, s 172.

Ericsson, Christoffer H.: Sjökriget i finska viken den avslutande sommaren 1944, s 115-121, ill.
Summary: Cold War History. Scholarship and the Game below the Surface, 172-175.

vagor

Forum navale nr 64, 2008

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Wanner, Michael: Albrecht of Wallenstein as ”General of the Ocean and the Baltic Seas” and the Northern maritime plan, s 8-33, ill.

Roth, Thomas: Skärgårdsflotan i Öresund, s 34-52.
Summary: The Army’s Fleet and warefare in the Sound between Sweden and Denmark.

Högnäs, Elis: Förändringar i det åländska handelstonnaget 1939-1945, s 53-76, ill.
Summary: The development of Åland’s shipping industry during 1939-1945.

Grisell, Bengt: Dokument: intervju med Anders Franzén i maj 1992, s 76-94, ill.
Summary: An interview with Anders Franzén in May 1992.

Marten, Björn: Longitude tidskrift från de sju haven 1966-1999 i ett konsthistoriskt perspektiv, s 95-122, ill.vagor

Forum navale nr. 63, 2007

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Ericsson, Christoffer H.: Svensksund: epilog, s 9-17, ill.

Voelcker, Tim: Admiral Sir James Saumarez — Sweden’s ‘Friendliest Enemy’, 1808-1812, s 18-37, ill.

Kihlborn, Jan: Den svenska utrikeshandelsflottan åren 1795-1820. En pilotstudie i Kommerskollegiums fribrevsdiarier, s 38-69, ill.
Summary: The Swedish merchant marine abroat between 1795 and 1820. A pilot study of licence registers of the Swedish Board of Trade, s 117.

Tingbrand, Per: Falkens seglats till Goa 1663-65, s 70-110.
Summary: A Swedish naval expedition to the Indian ocean in the 1660s, s 118-120.

vagor

Forum navale nr 62, 2006

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Åkerlind, Hans: Visst var båtarna finare förr – något om 1900-talets fartygsarkitektur i Sverige, s 7-14, ill.
Summary: On 20thCentury Ship Architecture in Sweden, s 97.

Marten, Björn: Hyllning till havet. Herman af Sillén – ett konstnärsporträtt, s 15-36, ill.
Summary: Homage to the Sea. Herman af Sillén – Naval Officer, Artist and Curator, s 99-102.

Carlsson, Gunnar: Fregatten Eugenies världsomsegling i nytt perspektiv. Karl Johan Johanssons resedagbok 1851-53, s 37-51.
Summary: The frigate Eugenie’s around the world voyage in a new perspective. Karl Johan Johansson’s diary 1851-1853, s 103-104.

Nováky, György: Swedish naval personnel in the merchant marine and in foreign naval service in the eighteenth century, s 52-75.

vagor

Forum navale nr 61, 2005

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Birke, Sune: Ur däcksloggboken,s 5.

Ericson, Lars: Jakten på Vaktposten— En marin incident i Östersjön under det kalla kriget i november 1975, s 6-16, ill.
Summary: The hunt for the Guard — a naval incident in the Baltic Sea during the Cold War, in november 1975, s 143.

Åhlund, Bertil: Sveriges Flotta. Föreningen för sjöfart och sjöförsvar — en historik, s 17-37.
Summary: The History of The Society for Shipping and Naval Defence of Sweden, s 144-146.

Söderlind, Ulrica: Stormaktstidens kosthållning ombord svenska örlogsfartyg, del 1, s 38-76, ill.
Summary: Diet aboard Swedish Navy vessels during the seventeenth century, part I, s 147-148.

Tingbrand, Per: De ryska kusthärjningarna i Medelpad och Ångermanland 1721, s 77-106.
Summary: The Russian Coastal Raids in Medelpad and Ångermanland in 1721, s 149-151.

Müller, Leos: Neutralitet och svensk sjöfart, 1770-1815, s 107-130, ill.
Summary: Neutrality and Swedish Shipping 1770-1815, s 152-153.

vagor

Forum navale nr. 60, 2004

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Perlestam, Magnus: ”Ringa prof av behjärtad soldat”. Mod, plikt och heder i en marin krigsrätt vid slutet av 1600-talet. 15-81, ill.
Summary: Little evidence of an intrepid soldier: Courage, duty and honour in a naval court at the end of the seventeenth century, s 118-120.

von Hofsten, Gustaf: HMS Fujiyama— ett av svenska flottans vackraste, men samtidigt mera okända fartyg. 82-93, ill.
Summary: HMS Fuijyama — although rather unknown, one of the most beautiful ships in the Royal Swedish Navy, s 121-122.

Forte, A.D.M. & Furgol, Edward M. & Murdoch, Steve: The Burgh of Stade and the Maryland ‘Court of Admiralty’ of 1672. 94-113, ill.

vagor

Forum navale nr 59, 2003.

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Bruzelius, Nils: Flottan som skulle skydda flanken. Norska flottplanen 1960 och USA:s behov av att skydda Polarisubåtarna i Skagerrak. 7-32, ill.
Summary: The fleet that would defend the flank. Norway’s fleet plan of 1960 and the US need to protect Polaris submarines in Skagerrak, s 107-108.

Tjøstheim, Inge: Norsk flåteplan og beskyttelse av Polarisubåter i Skagerrak. Kommentar till Nils Bruzelius artikel. 33-36.

Murdoch, Steve & Little, Andrew & Forte, A.D.M.: Scottish Privateering, Swedish Neutrality and Prize Law in the Third Anglo-Dutch War, 1672-1674. 37-65.

Schumann, Matt: Anglo-Prussian Diplomacy and the Baltic Squadron, 1756-1758. 66-80.

Sundberg, Ulf: Att bygga en skärgårdseskader — En samling brev i Riksarkivet från överstelöjtnant Carl Olof Cronstedt till Gustav III under slutet av år 1789 och början av 1790. 81-96, ill.
Summary: To build an archipelago squadron. Letters from lieutenant Carl Olof Cronstedt to the king Gustav III during the end of 1789 to the beginning of 1790, s 109-110.

vagor

Forum navale nr. 58, 2002

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Birke, Sune: De vita skeppen — en svensk humanitär operation 1945. 9-38, ill.
Summary: The White Ships, s 94-97

Nyman, Maria: Stockholms Sjömanshus och sjömansänkor som dess understödstagare, 1750-1800. 39-68
Summary: Stockholm Seamen’s House and seamen’s widows applying for assistance, 1750-1800, 98.

Kero, Mats: Spanska sjötermer från 1500-talet av fornnordiskt ursprung. 69-88, ill.
Kero, Mats: Rättelser till Forum navale nr 58, s. 69-88Rättelseblad.
Summary: Spanish Sea Terms from the 16th Century of Old Norse Origin, s 99.

vagor

Forum navale nr. 57, 2002

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Westerdahl, Christer: Sjökrigets och sjöförsvarets kognitiva landskap i äldre tid. Toponymiska och arkeologiska aspekter. s. 10-42.

Chilik, Konstantin K.: Roddfregatten Sankt Nikolaj. s. 43-63, ill.

Tingbrand, Per: A Swedish Interlude in the Caribbean. s. 64-92.

Hansson, Gunnar: Kring Berga — före Berga, s. 93-98.

vagor

Forum Navale nr. 56, 2000-2001

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Birke, Sune & Åselius, Gunnar: Betraktelser över Sjöhistoriska Samfundet och Forum navale år 2000. 5-6.

Clason, Per: Meddelande rörande Sjöhistoriska Samfundets verksamhet 2000. 7-8.

Werner, Björn: Svenska fyrskepp, 1831-1972. 9-10.

Ulfving, Lars: Minkar och andra (h)järnspöken. Något om den ”främmande underverksamheten” under det kalla kriget. 11-19, ill.

Sandahl, Björn: De svenska kaperierna i Östersjön 1562-1566. 20-34.

Ufkes, Tonko: Nederländska skeppare på stockholmska handelsskepp, 1685-1700. 35-59, ill.

Nordling, Carl O.: Pansarskepp — Finlands Maginotlinje 1940? 60-73, ill.

Hansson, Gunnar: Storm över Östersjön 1945. s. 74-80, ill.

vagor