Forum navale 2010-2019

Forum navale nr 75, 2019

utkom i april 2019

Forum Navale 75

Läs hela publikationen här

Redaktionens förord s. 9–11

Artikel

Seerup Jakob: ”Kärlig förening imellem tvenne goda grannar…” –Den dansk-svenska neutralitetseskadern 1756, s. 12–41.

Essäer

Forsberg Per: Göteborgs stads skeppslista – en kompletterande källa, s.42–61.

Svensson Harry R:son, Örlogsstadens Karlskronas judiska historia, s. 62–79.

Föredrag

Eriksson Niklas: Vraket efter Gribshunden (c.1483–1495) –ett unikt exempel på medeltida skeppsarkitektur, s. 80–91.

Kommenterade dokument

Grundberg Lars: 1943 – när den danska flottan fick asyl i Sverige, s. 92–105.

Recensioner s. 106–145.

Forskarpriset till Jan Gletes minne s. 144.

Forum navale nr. 74, 2018

FORUM NAVALE 74 framsida

Läs hela publikationen här

Redaktionens förord s. 9–11

Artiklar

Eriksson Niklas: Invasionsfartyget som blev en mjölskuta: identifieringen av ”Dalarövraket” som strutsen Bodekull (1661–1678), s. 12–53.

Gooskens Frans: Sweden and the Treaty of Breda in 1667 – Swedish diplomats help to end naval warfare between the Dutch Republic and England, s. 54–81.

Nilson Tomas: In the gutters of Antwerp – Georg Dahlin, undercover journalism and representations of sailor-life during the interwar period, s. 82–123.

Essäer

Eriksson Martin: I samma båt – samarbetet mellan staten och skogsindustrin under efterkrigstidens isbrytarpolitik, s.124 – 147.

Svanberg Ingvar: Strandade valar och valben i Sverige, s. 148–179.

Debatt

Modig Nils, Kvinnor ombord på 1600-talets örlogsfartyg? En kommentar till Mirja Arnshavs artikel i Forum Navale nr. 73, 2017, s. 180–184, Genmäle från Mirja Arnshav, s. 185–189. samt Redaktionens kommentar, s. 190–193.

Kommenterade dokument

Grundberg Lars: Rönnskär räddade Hédi Fried, s. 194–199.

Recensioner, s 200–233.

Forskarpriset till Jan Gletes minne s. 234–235.

Forum navale nr. 73, 2017

forum Navale 73 framsida

Läs hela publikationen här

Redaktionens förord s. 9–11

Artiklar:

Arnshav Mirja: ”I Kaijutan war een hop qwinfolk och barn”. Kvinnor ombord på 1600-talets örlogsfartyg, s. 12–51.

Askenfelt Linus: Auktioner på Svenska Ostindiska Compagniets laster 1748 och 1758 – varor, värden och köpare,  s. 52–103.

 Kaukiainen Yrjö: Östersjöns siste sjörövare – tillkomsten och utvecklingen av en maritim myt,  s. 104 – 127.

Övrigt:

Recensioner, s. 128–165.

 Kommenterade dokument, s. 166–187.

Forum navale nr. 72, 2016

fn72-lag-2

Läs hela publikationen här.

Redaktionens förord, s 9-11.

In memoriam Lennart Rosell (1926-2015), s 12-13.

Artiklar

Dunge, Manne: En okänd örlogsdepå? Gustafsvik vid Ångermanälven, s. 14–53.

Beaven, Brad: Slum Priests as missionaries of Empire in a British Naval Port Town, Portsmouth c.1850-1900, s. 54–77.

Land, Isaac: Antagonistic Tolerance and Other Port Town Paradoxes, s. 78–101.

Övrigt

Recensioner, s 143–187.

Kommenterade dokument, s. 188–203.

Forskarpriset till Jan Gletes minne, s. 204–205.

vagor

Forum navale nr. 71, 2015

fn71-lag

Läs hela publikationen här.

Redaktionens förord, s 9–11.

Artiklar

Alexandersson, Henrik & Harlitz Kern, Erika: Möte mellan kust och hav. En historiografisk undersökning av maritimhistorisk forskning kring Kattegatt-Skagerrak, s. 12–45.

Fors, Per: Skeppet Vasas kemi: Ett halvt sekel av naturvetenskaplig forskning, s. 46–82.

Philippe, Bohström: Den athenska triremen 500-322 f.Kr., s. 84–125.

Övrigt

Recensioner, s. 126–171.

Kommenterade dokument, s. 172–177.

2014 års forskarpris till Jan Gletes minne, s. 178–179.

vagor

Forum navale nr. 70, 2014.

fn70-lag

Läs hela publikationen här.

Redaktionens förord, s. 9–11.

Forskarpriset till Jan Gletes minne, s. 12–13.

Stadgar för Sjöhistoriska Samfundets forskarpris till Jan Gletes minne, s. 14–15.

Artiklar

Schnakenbourg, Eric: A Challenge to State Authority: Controlling French Privateers’ Violence towards Neutrals in the late 17th and 18th Century, s. 16–39.

Hjulhammar, Marcus: : Det skotska fartyget Experiment of Leith och Sverige, s. 40–55.

Larsson, Alexander: Sjövägsreglerna och deras tillkomst i Sverige – några korta anmärkningar, s. 56–83.

Hore, Peter: Operation Paul – the Fleet Air Arm attack on Luleå in 1940, s. 84–105.

Övrigt

Recensioner, s. 106–161.

Kommenterade dokument, s. 162–171.

vagor

Forum navale nr. 69, 2013.

fn69-lag

Läs publikationen här.

Redaktionens förord, s 7-9.

Artiklar

Rommelse, Gijs: Political agendas and the contestable legality of privateering: the case of the Dutch- Portuguese War (1657-1662), s. 10–33.

Sundberg, Ulf: Bohusläns eskader av arméns flotta 1788–1790, s. 34–69.

Edling, Per: Stig H:son-Ericson, hans sjömilitära tanke och Marinplan 60, s. 70–101.

Övrigt

Recensioner, s. 102–151.

Kommenterade dokument, s.152–161.

vagor

Forum navale nr. 68, 2012.
fn68-lag

Läs hela publikationen här.

Redaktionens förord, s 7-8.

Artiklar

Cederlund, Carl Olof: Ett oskrivet kapitel i skeppet Vasas historia, s. 9–63.

Ressel, Magnus: Swedish Pomeranian Shipping in the Revolutionary Age (1776-1815), s. 65–103.

Wedin, Lars: Svenskt marinstrategiskt tänkande – en återblick med sikte på framtiden, s. 105–149.

Lindberg, Erik: Uppbyggnaden av det svenska fyrväsendet 1645-1890: privata och statliga intressen, s. 151–189.

Hore, Peter: The Fleet Air Arm and British Naval Operations over Norway and Sweden: Part I – Autumn of 1940, s. 191–208.

Övrigt

Recensioner, s. 209–242.

Kommenterade dokument: s 243–251.

vagor

Forum navale nr. 67, 2011

fn67-hag

Läs hela publikationen här

Redaktionens förord, s 6-8

In memoriam: Pia Abrahamsson 1954-2010, s 9.

Artiklar:

Olovsson, Åsa, Svensk-arktiska relationer – Vegabesättningens möte med tjuktjer i nordöstra Sibirien 1878-1879, s. 10–47

Larsson, Bengt, Marinens sjöoperativa doktrin, 1958-1961, s. 48–91.

Pourchasse, Pierrick,  Trade between France and Sweden in the Eighteenth Century, s. 92–114.

Övrigt:

Recensioner, s. 116–161.

Kommenterade dokument, s. 162–173.

vagor

Forum navale  nr. 66, 2010

fn66-lag

Läs hela publikationen här.

Redaktionens förord, s 5-6.

In memoriam: Jan Glete 1947–2009, s 8-9, ill.

In memoriam: Gunnar Y.W. Schoerner 1912–2009, s. 12–13, ill.

In memoriam: Christoffer H. Ericsson 1920–2009, s. 14–15, ill.

Artiklar:

Thomasson, Fredrik: ”With the sabre in one hand and the Koran in the other”. Turkish seamen in the Baltic and the decline of Swedish-Ottoman relations in the 1790s”, s. 16–43.

Ubåtsdebatten:
Kero, Mats & Müller, Leos: Ubåtsdebatten — redaktionell kommentar, s. 44–46.

Gustafsson, Bengt, Mytens Ola Tunander, s. 47–51.

Tunander, Ola, Maktens historieskrivning och forskarens, s.52–62.

Stefenson, Bror, Replik till Ola Tunander, s. 63–66.

Wallén, Göran R., Replik till Ola Tunander, s. 67–84.

Tunander, Ola, Från ”säker” kränkning till ”fantasifull” observatör. Replik till Bror Stefenson och Göran Wallén, s. 85–100.
Zetterberg, Kent, Ubåtskränkningarna ur strategiskt och politiskt perspektiv — en kommentar, s. 101–111.

Summaries,  s. 145–163.

Övrigt:

Recensioner, s. 112–144.