Forum navale 1950-1959

Forum navale 15, 1958

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Bassi, Bruno & Dintler, Åke & Odenius, Oloph: Progressvs itineris orientalis. Dagbok över en resa till Orienten. 3-16, ill.

Hjertstedt, Hellen: Amfibiska operationer under joniska kriget 412-407 f.Kr. före den athenska sjömaktens sammanbrott. 17-50, ill.

Koch, Fredrik: Henrik Sjöfararen. 51-59.

vagor

Forum navale 14, 1957

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Olof Traung — museiman och historiker. 3-4.

Hafström, Georg: John Henry Cox som svensk sjöofficer. 6-29, ill.

Hahr, Gösta: Henrik Wilhelm Hahr, d.ä. och Ostindiska kompaniet. 30-107, ill.

Koch, Fredrik: Trafalgar 1805. 108-123.

Waden, Ingel: Lotsverkets prickrullor och sekretessreglerna. 124-142.

vagor

Forum navale 13, 1955

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Odelberg, Wilhelm: Två svenskar under Union Jack.s 3-41, ill.

vagor

Forum navale 12, 1954

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Odelberg, Wilhelm: Georg Christian de Frese och sjötåget 1790.s 3-12.

Stille, Åke: Om de primära örlogsbaserna vid Östersjön och Nordsjön ur strategisk-geografisk synpunkt. 13-63.

vagor

Forum navale 11, 1952

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Hafström, Georg: Nicolaus Koellberg — en kaparkapten på Gustav III:s tid. 3-23.
Föredrag hållet vid Sjöhistoriska samfundets årsmöte den 29 maj 1951.

Medin, Bengt: Väddö havsfärja och de svensk-finska förbindelserna över Åland till omkring 1640. 24-43.

vagor

Forum navale 10, 1951

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Bjurling, Oscar: Stockholms förbindelser med utlandet under 1670-talets växlingar. 3-37.

Paulin, Axel: Skeppet Fortunasexpedition till ”Wilda Kusten av Södra America”. Ett blad ur Sveriges kolonialhistoria. 38-96, ill.

Broomé, Bertil: En polsk relation om sjöslaget utanför Danzig 1627. 97-105.

Lindskog, Inga: Amiralitetssjukhuset i Karlskrona genom tiderna. 106-176, ill.

vagor