Forum Navale

Forum navale är Sjöhistoriska Samfundets tidskrift, med syfte att bidra till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. Tidskriften accepterar vetenskapliga artiklar som genomgår en dubbelblind referentgranskning, såväl som populärvetenskapliga artiklar. Tidskriften innehåller också recensioner av nya böcker inom tidskriftens intresseområde, samt kommentarer på maritim konst, dokument, symboler och artefakter. Artiklar, recensioner och kommentarer till Forum navale ska skrivas på svenska eller engelska.

Mer utförliga skrivregler hittar du här:

Skrivregler för manus till Forum Navale.

Redaktion

Redaktör: Thomas Taro Lennerfors
E-post: thomas.lennerfors@angstrom.uu.se

Biträdande redaktör: Andreas Linderoth
E-post: linderotha@gmail.com

Biträdande redaktör: AnnaSara Hammar
E-post: annasarahammar@gmail.com

Redaktionens postadress:

Forum Navale 
C/o Thomas Taro Lennerfors
Uppsala universitet
Teknikvetenskaper/industriell teknik
Box 534
751 21 UPPSALA

Redaktionsråd

Prof. Lars Ericsson Wolke, Försvarshögskolan, Sverige.
Prof. Leos Müller, Stockholms universitet, Sverige.
Prof. Steve Murdoch, University of St Andrews, Storbritannien.
Prof. Jari Ojala, University of Jyväskylä, Finland.
Prof. Stig Tenold, Norwegian School of Economics, Norge.
Prof. Nils Villstrand, Åbo Akademi, Finland.
Fil. Dr. Hanna Hagmark-Cooper, Åland Maritime Museum, Åland.
Fil. Dr. Gijs Rommelse, Haarlemmermeer Lyceum, Nederländerna.
Fil. Dr. René Taudal Poulsen, Copenhagen Business School, Danmark.
Fil. Lic. Mats Kero, Sjöhistoriska Samfundet, Sverige.

Övriga medarbetare

Grafisk form Forum navale:

Jenny Rosenius

Tidigare nummer av Forum navale kan av Samfundets medlemmar beställas av på följande adress:

Sjöhistoriska Samfundet
c/o Jenny Rosenius
Kornhamnstorg 2
111 27 Stockholm
E-post: info@sjohistoriskasamfundet.se