Forum navale

Forum navale är Sjöhistoriska Samfundets tidskrift, med syfte att bidra till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. Tidskriften accepterar vetenskapliga artiklar som genomgår en dubbelblind referentgranskning, såväl som populärvetenskapliga artiklar. Tidskriften innehåller också recensioner av nya böcker inom tidskriftens intresseområde, samt kortare notiser, såsom kommentarer på maritim konst, dokument, symboler och artefakter. Artiklar, recensioner och notiser till Forum navale ska skrivas på svenska eller engelska. Forum navale klassificeras som en nivå 1-tidskrift enligt Norska listan.

Mer utförliga skrivregler hittar du här:

Skrivregler för manus till Forum navale.

Redaktion

Redaktör: Professor Thomas Taro Lennerfors
E-post: thomas.lennerfors@angstrom.uu.se

Biträdande redaktör: Fil. Dr. Andreas Linderoth
E-post: linderotha@gmail.com

Biträdande redaktör: Fil. Dr. Mirja Arnshav

E-post: mirja.arnshav@live.com

Biträdande redaktör: Matilda Jarl

E-post: matilda.jarn@nordiskamuseet.se

Redaktionens postadress:

Forum navale 
C/o Thomas Taro Lennerfors
Uppsala universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik. Avdelningen för industriell teknik.
Box 169
751 04 UPPSALA

Redaktionsråd

Prof. Lars Ericsson Wolke, Försvarshögskolan, Sverige.
Prof. Leos Müller, Stockholms universitet, Sverige.
Prof. Steve Murdoch, University of St Andrews, Storbritannien.
Prof. Jari Ojala, University of Jyväskylä, Finland.
Prof. Stig Tenold, Norwegian School of Economics, Norge.
Prof. Nils Villstrand, Åbo Akademi, Finland.
Fil. Dr. Hanna Hagmark, Åland Maritime Museum, Åland.
Fil. Dr. René Taudal Poulsen, Copenhagen Business School, Danmark.
Fil. Lic. Mats Kero, Sjöhistoriska Samfundet, Sverige.

Övriga medarbetare

Grafisk form Forum navale:

Jenny Rosenius

Tidigare nummer av Forum navale kan av Samfundets medlemmar beställas av på följande adress:

Sjöhistoriska Samfundet
c/o Jenny Rosenius
Kornhamnstorg 2
111 27 Stockholm
E-post: info@sjohistoriskasamfundet.se