Forum navale 1990-1999

Forum navale 55, 1999

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Glete, Jan: Hur stor var Kronan? Något om stora örlogsskepp i Europa under 1600-talets senare häft. s. 17–25.

Jakobsson, Håkan: Tekniska influenser och centrala normer i svensk skeppsbyggnation — Lübeck 1664-1667. s. 26–43.

Hägg, Christer: Eugenies sjöexpedition till Medelhavet 1846-47. s. 44–54, ill.

Haglund, Magnus: Torpedkryssarna Örnens och Psilanders evakuering av svenska medborgare från revoutionens Ryssland. s.  55–77, ill.

vagor

Forum navale 54, 1998

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Åhlund, Bertil: Lotsdirektören, kommendören Anders Almlöfs levnadshistoria. 7-24.

Hägg, Christer: Artilleristrid med en seglande 1800-tals fregatt. 25-40, ill.

Wichman, Holger: En långresa med korvetten Freja för 100 år sedan. 41-56, ill.

Haglund, Magnus: Internationella maritima operationer i Adriatiska havet från 1992. 57-63.

vagor

Forum navale 53, 1997

Läs publikationen här.  

Huvudartiklar:

Rosell, Lennart: Sjöhistoriska samfundets tillkomst och verksamhet. s.7–8.

Förteckning över uppsatser i Forum navale. s. 9–17.

vagor

Forum navale 52, 1997

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Sandevärn, J. Arne: Bidrag till forskningen om bronsålderns sjöfart. s. 7–17.

Randall, Lorelei: Hertig Johans eldrör. Ett stycke funnen historia från belägringen av Riga 1621. s. 17– 33, ill.

Höglund, Patrik: Vasa. Arkeologiska fynd och ett fartygssamhälle. s. 34–50.

Westerdahl, Christer: Skepp och sjöfart på innanfarvatten i Sverige: De stora sjöarna. En teori om transportzoner och maritima enklaver. s. 51– 68. ill.

vagor

Forum navale 51, 1995

Läs publikationen här.

Huvudartiklar

Glete, Jan: Hur stor var Vasa? Något om stora örlogsskepp under 1600-talets första hälft. s. 5–15.

Ericson, Lars: När Rasken gick iland. Avecklingen av det indelta båtsmanshållet efter år 1887. s. 16–27, ill.

Wiklund, Bo: Något om segel och tågvirke. s. 28–35, ill.

Foghelin, Tryggve: Briggen Stockholms Postens förlisning 1784 — ett rättsfall om fartygssänkning och försäkringsbedrägeri. s. 36–49.

Söderman, Lena: Båtsmanstorp i norra Roslagen vid 1700-talets slut. s. 50–67, ill.

vagor

Forum navale 50, 1994

Läs publikationen här.

Huvudartiklar

Ehrensvärd, Ulla: Ryssarnas svenska kartor. s. 5–12, ill.

Rossell, Ingrid: Hamnanläggningar och skeppsbyggeri på De la Gardies Läckö. s. 13–21, ill.

Norrman, Jan: Slaget vid Hogland 1788 som det skildras av Louis Desprez och Per Krafft d y. s. 22– 43, ill.

vagor

Forum navale 49, 1993

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Glete, Jan: Johan III:s Stora Skepp. Att finna ett skepp i 1500-talets skeppsgårdsräkenskaper. s. 5–17.

Rosell, Ingrid: Hörningholms skeppsgård och skeppet Fortuna. Presentation av 1tt arkiv, 1629-30. s. 18–19.

Berg, Lars Otto: Gref Wachtmeisteroch Caisa WargGöta Rike och AlnösundLejonet och Kramfågeln. Om svenska örlogsfartygsnamn efter 1680. s. 20–38.

Andersson, Hans: Brottsliga båtsmän. En undersökning om båtsmäns brottslighet i Stockholm under senare delen av stormaktstiden. s. 39–72.

Foghelin, Tryggve: Galeasen Lovisa — ett rättsfall om plundring av fartygslast, lurendrejeri och sänkning 1801. s. 73–92.

Gäfvert, Björn: Flottan och ångkraften — debut med problem. s. 93–120.

vagor

Forum navale 48, 1992

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Grill, Erik: Kaparen Le Mercureoch ockupationen av Svenska Pommern 1812. s. 5–22, ill.

Wichman, Holger: En sjöofficers läroår, Harald Åkermark skriver hem. s. 23–38, ill.

Ericson, Lars: Estland och Lettland i svensk marin debatt 1918-1925. s. 39–55, ill.

vagor

Forum navale 47, 1991

Läs publikationen här.

Huvudartiklar:

Dubravin, A.I.: Tsar Peter och hans flotta. Skeppsbyggeriet under Norra krigets år. Till minnet av 250-årsminnet av freden i Nystad. s. 5–14, ill.

Översatt och bearbetad av Erik Hall.

Ordin, K.F.: En rysk historikers skildring av slaget vid Svensksund 1790. s.15–26.
Översatt Rainer Mattson.

Berg, Jonas: Amiralitetsbagare i Stockholm. s. 27–33.

Foghelin, Tryggve: Jakten Fortunasplundring och sänkning 1749. s. 35–49.

Rosell, Lennart: Prins Oscar och sjöförsvarsplanen 1850. s.  51–62, ill.

Matsson, Kjell-Ove: Sjöfarten på Mälaren, Hjälmaren och Strömsholms kanal. Rapport om ett pågående forskningsarbete. s. 63–67.

vagor

Forum navale 46, 1991

Huvudartiklar:

Läs publikationen här.

Hagerman, Kiell Christoffer: Journal hållen på örlogsskeppet Prins Carlunder 1790 års sjökampanj och fortsatt under fångenskapen i Ryssland. s. 5–46, ill.
Utgiven med inledning och efterskrift av professor Gösta Rosenblad.

vagor

Forum navale 45, 1990

Huvudartiklar:

Läs publikationen här.

Odelberg, Wilhelm: Sjöhistoriska bibliografier. 5-8.

Glete, Jan: Den svenska linjeflottan 1721-1860. En översikt av dess struktur och storlek samt några synpunkter på behovet av ytterligare forskning. s. 9–68.

Rosell-Fjelner, Ulrika: Finnboda varfs gamla bostadsområde. s. 69–87, ill.

vagor