Digitaliserade äldre skrifter

Sjöhistoriska Samfundet har digitaliserat några av sina äldsta skrifter. Klicka på titlarna så öppnas ett pdf-dokument med skriften.

Svensksund 1790-1940. En minnesbok utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning.
Sveriges Flotta & Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 1940. 160 s, ill., 1 pl.

Ribbing, Olof: Slaget vid Femern 1644 * 13/10 * 1944.
Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 1944. 184 s, ill., 2 pl. Minnesskrift utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning.

Sylvan, O.R.: Korvetten ”Carlskronas” sista resa. Inmönstrad 5/8 1845, förlist i Floridagolfen 30/4 1846.
Sjöhistoriska Samfundet – I. Forsners Förlags AB, Stockholm, 1945. 122 s, ill, 4 pl.

Börjeson, Hjalmar & Hafström, Georg: Skeppshövidsmän vid örlogsflottan under 1500-talet.
Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 1949. 85 s, 12 pl.

Åkerlund, Harald: Fartygsfynden i den forna hamnen i Kalmar.
Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 1951. 159 s, ill., 15 pl. Kulturhistoriska undersökningar vid Kalmar slott utförda under ledning av Martin Olsson. I.

Willers, Uno: Svensk sjöhistorisk litteratur 1800-1943.
Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 1956. 212 s.