Styrelsen

Sjöhistoriska Samfundets styrelse

Styrelsens ledamöter väljes vid årsmöte för två år, varvid halva antalet jämte ordföranden väljes ena året och de övriga det andra året. Se vidare Samfundets stadgar.

Styrelsens sammansättning är för närvarande:

OrdförandeKommendör Bo Wallander (pensionerad)
Vice ordförandeF.d. museichef Klas Helmerson
Skattmästare Sjöhistoriska SamfundetKommendörkapten Mikael Råman (pensionerad)
Skattmästare Sune Örtendahls StiftelseKommendörkapten Mikael Råman (pensionerad)
RedaktörProfessor Thomas Taro Lennerfors
Biträdande redaktörDocent Martin Eriksson
Biträdande redaktörFil. Dr. Andreas Linderoth
Biträdande redaktörFil. Dr. Mirja Arnshav
 Övriga ledamöterDirektör Hans Christner
 Ambassadör Lars Grundberg
Professor Leos Müller
Fil. Dr. AnnaSara Hammar
Sekreterare (utanför styrelsen)Fil. mag. Jenny Rosenius