Styrelsen

Sjöhistoriska Samfundets styrelse

Styrelsens ledamöter väljes vid årsmöte för två år, varvid halva antalet jämte ordföranden väljes ena året och de övriga det andra året. Se vidare Samfundets stadgar.

Styrelse, vald vid årsmötet 2022:

OrdförandeKommendör Bo Wallander
Vice ordförandeF.d. museichef Klas Helmerson
Skattmästare Sjöhistoriska SamfundetKommendörkapten Mikael Råman
Skattmästare Sune Örtendahls StiftelseKommendörkapten Mikael Råman
RedaktörProfessor Thomas Taro Lennerfors
Biträdande redaktörFil. Dr. Andreas Linderoth
Biträdande redaktörFil. Dr. Mirja Arnshav
Övriga ledamöterFörfattare Torbjörn Dalnäs
 Direktör Hans Christner
 Ambassadör Lars Grundberg
Professor Leos Müller
Fil. Dr. AnnaSara Hammar
Sekreterare (utanför styrelsen)Fil. mag. Jenny Rosenius