Forum navales skriftserie 2000–2023

Åhlund, BertilFrån af Chapman till Drottning Victoria. Minnen från ungdomsår i flottan 1933-1941.
Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 2000. 93 s, ill. ISBN 91-974015-0-1.
Forum navales skriftserie nr 1.

Insulander, Per & Ohlsson, Curt S.: Pansarskepp. Från John Ericsson till Gustaf V.
CB Marinlitteratur, Falkenberg, 2001. 318 s, ill. ISBN 91-973187-2-8.
Forum navales skriftserie nr 2.

Kero, MatsCasa de Contratación och spansk navigationsteknik 1508-1606. En fallstudie i teknisk utveckling och tillämpad vetenskap under den moderna tidens början.
Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 2002. 96 s, ill. ISBN 91-974015-3-6.
Forum navales skriftserie nr 3.

Närkhammar, KjellI flottans uniform. En berättelse om livet som flottist 1943-1950.
Sjöhistoriska Samfundet & Marinlitteraturföreningen, Stockholm, 2002. 154 s, ill. ISBN 91-85944-38-6.
Forum navales skriftserie nr 4.

Åhlund, BertilHistoria kring våra sjökort.
Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 2002. 126 s, ill. ISBN 91-974015-2-8.
Forum navales skriftserie nr 5.

Hofsten, Gustaf von & Waernberg, JanÖrlogsfartyg. Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg.
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Hallstavik, 2003. 335 s, ill. ISBN 91-974384-3-X.
Forum navales skriftserie nr 6.

Granholm, FredrikFrån Hajen till Södermanland. Svenska ubåtar under 100 år.
Marinlitteraturföreningen, Stockholm, 2003. 95 s, ill. ISBN 91-85944-40-8.
Marinlitteraturföreningen nr 89.
Forum navales skriftserie nr 7.

Åhlund, BertilMinnen och erfarenheter från livet som sjöofficer.
Sjöhistoriska samfundet, Stockholm, 2003. 71 s, ill. ISBN 91-974015-6-0.
Forum navales skriftserie nr 8.

Klintebo, Roderick red.: Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004.
Literatim, Stockholm, 2004. 310 s, ill. ISBN 91-973075-3-X.
Forum navales skriftserie nr 9.

Müller, LeosConsuls, Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service Long-distance Shipping 1720-1815.
Uppsala Universitet, Uppsala, 2004. 268 s, ill. ISBN 91-554-6003-8.
Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsalienisa 213.
Forum navales skriftserie nr 10.
E-text

Asker, Björn (red.)Stormakten som sjömakt. Marina bilder från karolinsk tid.
Historiska Media, Lund, 2005. 144 s, ill. ISBN 91-58557-43-6.
Karolinska Förbundets årsbok 2004.
Meddelanden från Krigsarkivet XXV.
Forum navales skriftserie nr 11.

Ruteberg Hans (red.): Om Fyrar – De Pharis, en avhandling från 1722.
Svenska Fyrsällskapet, uo, 2005. 101 s, ill. ISBN 91-975819-0-9.

Preses Elof Steuchius och respondent Nicolaus Hasselbom. Med kommentarer av Staffan Radhe samt Dan Thunman.

Forum navales skriftserie nr 12.

Fältström, HermanRätt sort, kom för sent och var för få. Marinens avvägningsfrågor under det kalla kriget. Vittnesseminarium marinen den 8 juni 2004. Marinens planering 1945-1992.
Kungl. Örlogsmannasällskapet, Stockholm, 2005. 128 s. ISBN 91-631-7484-97.
Försvaret och det kalla kriget (FOKK) Publikation nr 5.
Forum navales skriftserie nr 13.

Fieandt, Govert vonSjöofficer för hundra år sedan. Kommendörkapten Govert von Fieandt. Dagboksanteckningar sammanställda av Otto von Fieandt.
Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 2005. 86 s, ill. ISBN 91-975942-0-2.
Forum navales skriftserie nr 14.

Kjellgren, SvenSkeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell. Hans liv och fartyg 1826-1885.
Impactum, [Stockholm], 2006. 192 s, ill. ISBN 91-971102-8-0.
Forum navales skriftserie nr 15.

Nilsson, SamStalin’s Baltic Fleet and Palm’s T-Office. Two Sides in the Emerging Cold War 1946-1947.
Försvarshögskolan, Stockholm, 2006. xii, 191 s, ill. ISBN 91-85401-42-0.
Försvaret och det kalla kriget (FOKK) Publikation nr 7.
Forum navales skriftserie nr 16.

Söderlind, UlricaSkrovmål. Kosthållning och matlagning i den svenska flottan från 1500-talet till 1700-talet.
Carlssons Bokförlag, Stockholm, 2006. 227 s, ill. ISBN 91-7331-002-6.
Forum navales skriftserie nr 17.

Romare, (Göran red.): Ubåtsliv. Ubåtshistorier baserade på intervjuer och berättelser insamlade inför Ubåtsvapnets 100-års jubileum 2004.
Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona, 2006. 98 s, ill.
Forum navales skriftserie nr 18.

Smith, EmilNautisk ordbok på svenska, engelska och tyska språken. Med enklare ord och termer för motorbåtsport.
C.B. Marinlitteratur, Falkenberg, 2006. 518 s, ill. ISBN 91-973075-1-3.
Faksimileutgåva av originalet från 1914.
Forum navales skriftserie nr 19.

Lundblad, StefanHedersam handelsman eller verksam företagare. Den ekonomiska kulturens omvandling och de ledande ekonomiska aktörerna i Gävle 1765-1869.
Uppsala Universitet, Upsala, 2007. 298, [5] s, ill. ISBN 978-91-554-6793-7.
Studia Historica Upsaliensia 228.
Forum navales skriftserie nr 20.

Wrangel, HermanKriget i Östersjön 1719-1721.
Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 2007. xii, [4], 466, [9] s, ill. ISBN 978-91-975942-1-9.
Ursprungligen utgiven av Militärlitteraturföreningen 1906-1907 som Nr 5-6. Med ett nytt förord av Jan Glete.
Forum navales skriftserie nr 21.

Bruzelius, Nils”near friendly or neutral shores”. The Deployment of the Fleet Ballistic Missile Submarines and US Policy towards Scandinavia, 1957-1963.
Kungl. Högskolan, Stockholm, 2007. 109 s, ill. ISBN 978-91-7178-563-3.
Stockholm Papers in the History and Philosophy of Technology TRITA-HOT 2053.
Marinlitteraturföreningen nr 92.
Forum navales skriftserie nr 22.

Soop, HansFlytande palats. Utsmyckning av äldre svenska örlogsfartyg.
Bokförlaget Signum & Bokförlaget Atlantis, 2007. 223 s, ill. ISBN 978-91-87896-83-5.
Forum navales skriftserie nr 23 [felaktigt numrerad som nr 17].

Breide, HenrikSjövägen till Estland. En medeltida färdbeskrivning från Utlängan till Reval. Stockholms Universitet, Stockholm, 2007 [2a uppl.]. 363 s, ill.
SMAR – Stockholms Marine Archaeology Reports N. 5. ISBN 91-628-6285-5.
Forum navales skriftserie nr 24.

Malmqvist, Olle & Welander Larsson, Iréne”De oändligt förbannade sluparna …”. Episoder från sjöstriderna mot Ryssland 1808-1809.
Statens Maritima Museer, Stockholm, 2008. 167 s, ill. Maritima skrifter nr 6. ISBN 978-91-976923-2-8.
Forum navales skriftserie nr 25.

Bernes, ClaesSegelfartygens tid.
Medströms Bokförlag, Stockholm, 2008. 368 s, ill. ISBN 978-91-7329-013-5.
Forum navales skriftserie nr 26.

Nikula, OscarSvenska skärgårdsflottan 1756-1791.
Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm, 2008. [8], [8], 367 s, ill. ISBN 9789197594229.
Faksimileutgåva av originalet från 1933 med ett nytt förord av Jan Glete.
Forum navales skriftserie nr 27.

Norman, Hans & Wallström, ErikJohan Puke. Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd 1751-1816.
Atlantis, Stockholm, 2008. 248 s, ill. ISBN 978-91-7353-255-6.
Forum navales skriftserie nr 28.

Fältström, HermanUbåtsoperationer och kränkningar under det kalla kriget.
Försvarshögskolan, Stockholm, 2008. 119 s, ill. ISBN 978-91-633-2984-5.
Försvaret och det kalla kriget, Publikation nr 15.
Forum navales skriftserie nr 29.

Landin, Maria & Sjögren, Folke & Öberg, BjörnPå grund – förlist.
Bokförlaget Axplock, uo, 2009. 471 s, ill. ISBN 978-91-85385-26-3.
Forum navales skriftserie nr 30.

Bornmalm, Lennart & Bång, Krister & Fredriksen, Christine & Ohlsson, Curt S.: Fiskebåtarna & Varven. Skeppsbyggarna.
Breakwater Publishing AB, Göteborg, 2008. 496 s, ill. ISBN 978-91-977697-0-9.
Forum navales skriftserie nr 31.

Insulander, PerUppdrag Gyllene Hornet. Svensk kanonbåt till Turkiet i orostid.
Axel Abrahamssons Tryckeri AB, Karlskrona, 2009. 471 s, ill. ISBN 978-91-975942-3-3.
Forum navales skriftserie nr 32.

Mickwitz, Joachim (red.)Havet, minnet, slaget. Kriget 1808-09.
Sagalunds museistiftelse, Kimito, 2009. 160 s, ill. ISBN 978-951-98501-3-9.
Forum navales skriftserie nr 33.

Hofsten, Gustaf von & Rosenius, Frank (red.): Kustflottan. De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet. Kungliga Örlogsmannasällskapet, Stockholm, 2009. 420 s, ill. DVD-skiva. ISBN 978-91-977973-1-3. Marinlitteraturföreningen nr 94.
Forum Navales skriftserie nr 34.

Hedin, Inga-LisaFyra fyrplatser – en lärarinna. Berättelsen om Alma Dörring och om lotsbarnskolorna på Gotska Sandön, Östergarnsholm, Stora Karlsö och Valar-Burgsvik.
Gotlandica förlag, Klintehamn, 2009. 112 s, ill. ISBN 979-91-86103-04-0.
Forum navales skriftserie nr 35 [felaktigt numrerad som nr 33].

Wolke, Lars Ericson & Hårdstedt, Martin & Hägg, Christer & Sjöblom, IngvarSvenska sjöslag.
Medströms bokförlag, uo, 2009. 368 s, ill. ISBN 978-91-7329-030-2.
Forum navales skriftserie nr 36.

Aldridge, David Dennis: Admiral Sir John Norris and the British Naval Expeditions to the Baltic Sea 1715-1727.
Nordic Academic Press, Lund, 2009. 381 s, ill. ISBN 978-91-85509-31-7.
Forum navales skriftserie nr 37.

Hjulhammar, MarcusStockholm från sjösidan. Marinarkeologiska fynd och miljöer.
Stockholmia förlag, Stockholm, 2010. 359 s, ill. ISBN 978-91-7031-223-6.
Forum navales skriftserie nr 38.

Hocker, FredVasa
Medströms Förlag, 2011. 212 s, ill. ISBN 978-91-7329-100-2.
Forum navales skriftserie nr 39.

Widen, J. J.: Theorist of Maritime Strategy – Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval Thought.
Ashgate, Farnham, UK, 2012. 180 s, ill. ISBN 978-1-4094-3327-9.
Forum navales skriftserie nr 40.

Norman, Hans (red.): Skärgårdsflottan – Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824.
Historiska Media, Lund, 2:a utökade uppl., 2012. 430 s, ill. SBN 978-91-87031-46-5.
Forum navales skriftserie nr 41.

Westerlund, Kasper (red.): Färjefart. Historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige.
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, Åbo, 2012. 172 s, ill. ISBN 978-952-12-2568-0.
Meddelanden från Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademi nr 33.
Forum navales skriftserie nr 42.

Kaijser, IngridSjöofficer i ett mytt millenium.
A-Script Förlag, Göteborg, 2012. 186 s, ill. ISBN 978-91-87171-00-0.
Forum navales skriftserie nr 43.

Davey, JamesThe Transformation of British Naval Strategy – Seapower and Supply in Northern Europe, 1808-1812.
The Boydell Press, Woodbridge, UK, 2012. 237 s, ill. ISBN 978-1-84383-748-0.
Forum navales skriftserie nr 44.

Modig, Nils: Strömstad – Gränsstad i ofred och krig.
Warne Förlag, Göteborg, 2013. 289 s, ill. ISBN 978-91-85597-37-6.
Forum navales skriftserie nr 45.

Lennerfors, Thomas Taro: Att skapa en värld – Stena Bulk, Concordia Maritime och marknadsföringens betydelse i tanksjöfarten 1982-2012.
Breakwater Publishing, Göteborg, 2013. 239 s, ill. ISBN 978-91-86687-19-9.
Forum navales skriftserie nr 46.

Arnshav, Mirja: Svenska sjömanstatueringar.
Medström, Stockholm 2014. 183 s, ill. ISBN 978-91-73291-17-0.
Forum navales skriftserie nr 47.
Sjöhistoriska museets rapportserie nr 48

Hammar, AnnaSara: Mellan kaos och kontroll : social ordning i svenska flottan 1670-1716.
Nordic Academic Press, Lund, 2014. 352 s, ill. ISBN 978-91-87351-09-9.
Forum navales skriftserie nr 48.

Grainger, John D: The British Navy in the Baltic.
Boydell Press, Suffolk, UK, 2014. 304 s, ill. ISBN 978-18-43839-47-7.
Forum navales skriftserie nr 49.

Margareta, Hammerman (red): Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön : flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-1945.
Svenska odlingens vänners förlag, Stockholm, 2014. 442 s, ill. ISBN 978-91-97361-00-2.
Forum navales skriftserie nr 50.

Dalnäs, Torbjörn: Havets ord.
Breakwater Publishing, Göteborg, 2014. 333 s, ill. ISBN 978-91-86687-28-1.
Forum navales skriftserie nr 51.

Jansson, Nils-Ove: Omöjlig ubåt.
Nils-Ove Jansson förlag, 2014. 238 s, ill. ISBN 978-91-637-6684-8.
Forum navales skriftserie nr 52.

Berglind, StaffanHansa har sänkts.
MEDIAKultur, 2015. 174 s, ill. ISBN 978-91-637-8012-7.
Forum navales skriftserie nr 53.

Villstrand, Nils Erik & Westerlund, Kasper (red.): Stor seger – litet nederlag? Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 2015, 211 s ISBN: 978-95-21230-26-4
Forum navales skriftserie nr 54.

Bornmalm, Lennart & Bång, Krister & Fredriksen, Christine (red.): Fiskebåtarna och varven: skeppsbyggarna 2
Breakwater Publishing 2016, 512 s, ill. ISBN: 978-91-86687-36-6
Forum navales skriftserie nr 55.

Ekström, Simon & Müller, Leos & Nilson, Tomas (red.): Sjövägen till Sverige
Universus Academic Press 2016, 330 s, ill. ISBN: 978-91-87439-27-8
Forum navales skriftserie nr 56.

Möller Gunnar: Minkriget i Östersjön 1914-1915.
Columbus förlag 2016, 623 s, ill. ISBN 978-91-85617-31-9
Forum navales skriftserie nr 57.

Modig Nils: Båtsmän från Bohuslän: tjänsten i flottan och livet på torpet. Universus Academic Press 2017, 297 s, ill. ISBN 978-918-7439-34-6 Forum navales skriftserie nr 58.

Ekström Simon: Humrarna och evigheten: kulturhistoriska essäer om konsumtion, begär och död. Makadam 2017, 255 s, ill. ISBN: 978-91-70612-35-0 Forum navales skriftserie nr 59.

Sjöblom, IngvarSvenska sjöofficerare under 1500-talet.
Universus Academic Press 2016, 648 s, ill. ISBN 978-91-87439-33-9
Forum navales skriftserie nr 60.

Eriksson Niklas: Riksäpplet: arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp. Nordic Academic Press 2017, 223 s. ill. ISBN: 978-91-88168-79-5 Forum navales skriftserie nr 61.

Persson, John E.: Dödens roulette: svenska fartyg i alliera charter 1940–1945. Breakwater Publishing 2017, 218 s, ill. ISBN 978-91-86687-43-4 Forum navales skriftserie nr. 62.

Arnshav Mirja & Linderoth Andreas (red.): Sverige och första världskriget: maritima perspektiv. Historiska media 2017, 287 s, ill. ISBN 978-91-75455-14-3 Forum navales skriftserie nr 63.

Lennerfors Thomas Taro & Birch Peter: Snow in the tropics: a history of the independent reefer operators. Brill 2019, 278 s. ISBN 978-90-04393-76-9 Forum navales skriftserie nr 64.

Dahl, Claes-Göran: Ångfartyget 200 år. Canopus förlag 2019, 209 2, ill. ISBN 978-91-639-5424-5 Forum navales skriftserie nr 65.

Alexandersson, Henrik & Nyrén, Ulf: Soten: en bohuslänsk kulturhistoria från Hållö till Väderöbod. Diagonal Information AB 2019, 398 s, ill. ISBN 978-91-639-7946-0 Forum navales skriftserie nr 66.

Holmgren, Martin: Eriksberg: ett storvarv och dess fartyg. Breakwater Publishing 2019, 499 s. ill. ISBN 978-91-86687-55-7 Forum navales skriftserie nr 67.

Norman, Hans: Sjöfärder i Österled. En resa i historien. Balkong förlag 2020, 351 s, ill. ISBN 978-91-97553-42-4 Forum navales skriftserie nr 68.

Arnshav, Mirja: De små båtarna och den stora flykten: arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar. Nordic Academic Press 2020, 224 s, ill. ISBN 978-91-88909-59-6 Forum navales skriftserie nr 69.

Malmberg, Gert: Svenska Orient Linien. Rederiet som överlevde. Breakwater Publishing 2020, 287 s, ill. ISBN 978-91-86687-59-5 Forum navales skriftserie nr 70.

Ekström, Simon: Sjödränkt. Spektakulär materialitet från havet. Makadam förlag 2021, 271 s, ill. ISBN 978-91-70613-48-7 Forum navales skriftserie nr 71.

Severinson, Joakim: Den otroliga resan. Dykningar, skeppsbyggnad, segling. Breakwater publishing 2021, 295 s, ill. ISBN 978-91-86687-69-4 Forum navales skriftserie nr 72.

Cederlund, Carl Olof: Om dykeriets historia. rån Leonardo da Vinci till Anton Fahnehjelm. Båtdokgruppen 2022, 212 s, ill. ISBN 978-91-88967-39-8 Forum navales skriftserie nr 73.*

Eriksson, Niklas: Stormaktsskärgård. Marin landskapshistoria utmed farlederna mot Stockholm. Nordic Academic Press 2022, 297 s, ill. ISBN 978-91-89361-05-8 Forum navales skriftserie nr 74.*

Dahl, Claes-Göran (huvudredaktör): Vår marin 500 år. 1522-1899. Attunda skeppsförlag 2021, 432 s, ill. ISBN 978-91-98665-50-5 Forum navales skriftserie nr 75.

Dahl, Claes-Göran (huvudredaktör): Vår marin 500 år. 1900-2022. Attunda skeppsförlag 2021, 400 s, ill. ISBN 978-91-98665-51-2 Forum navales skriftserie nr 76.

Höglund, Patrik: Skeppssamhället. Rang, roller och status på örlogsfartyg under 1600-talet. Universus Academic Press 2021, 332 s, ill. ISBN 978-91-87439-71-1 Forum navales skriftserie nr 77.*

von Hofsten, Gustaf (red.): I fred & örlog. Svensk och engelsk sjömakt under 500 år. Breakwater publishing 2021, 295s, ill. ISBN 978-91-86687-70-0 Forum navales skriftserie nr 78.

Engevall, Thomas (huvudredaktör): Kungl. Örlogsmannasällskapet 1771-1721: Sveriges marina akademi: Med förstånd och styrka genom 250 år. Kungliga Örlogsmannasällskapet 2021, 367 s, ill. ISBN 978-91-52709-90-0 Forum navales skriftserie nr 79.

Torelm, Carl Anders (red.): Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Attunda skeppsförlag 2021, 125 s, ill. ISBN 978-91-63954-23-8 Forum navales skriftserie nr 80.

Ravanis, Mathias, Ravanis, Martin & Ravani, Susanne: Wasa HG 622. Den sista kvassen. Breakwater publishing 2021, 286 s, ill. ISBN 978-91-86687-74-8 Forum navales skriftserie nr 81.

Ericson Wolke, Lars & Hammar, AnnaSara: Sjömakt och sjöfolk. Den svenska flottan under 500 år. Nordic Academic Press 2022, 447 s, ill. ISBN 978-91-89361-232 Forum naveles skriftserie nr 82.*

Villstrand, Nils Erik & Westerlund, Kasper (red.): Is: på olika vis. Sjöhistoriska institutet vid Åbo akademi 2022, 172 s, ill. Forum navales skriftserie nr 84.*

Hellman, Lisa & Hodacs, Hanna & Makko, Aryo & Murdoch, Steve (red.): Connected Oceans. Universus Academic Press 2022, 344 s, ill. ISBN 978-91-87439-766. Forum navales skriftserie nr 86.*

Stenholm, Leifh: Örlogsstaden Karlskrona. Betraktelser av ett levande världsarv. Kulturdoktorn AB, 406 s, ill. ISBN 9789152747261. Forum navales skriftserie nr 87.

* Vetenskapligt manus som genomgått en kontrollerad och dokumenterad peer review-process (2022-).