Senaste numret

forum Navale 73 framsida

Forum Navale 73 utkom i mars 2017.

 

Läs hela publikationen här

 

Redaktionens förord s. 9–11

Artiklar:

Arnshav Mirja: ”I Kaijutan war een hop qwinfolk och barn”. Kvinnor ombord på 1600-talets örlogsfartyg, s. 12–51.

Askenfelt Linus: Auktioner på Svenska Ostindiska Compagniets laster 1748 och 1758 – varor, värden och köpare,  s. 52–103.

 Kaukiainen Yrjö: Östersjöns siste sjörövare – tillkomsten och utvecklingen av en maritim myt,  s. 104 – 127.

Övrigt:

Recensioner, s. 128–165.

 Kommenterade dokument, s. 166–187.