Senaste numret

Forum navale 79

Utkom i juni 2022

FN79 framsida

Läs hela publikationen här

Redaktionens förord, s. 6-8.

Ericson Wolke, Lars, Flottan 500 år – kring militärt historiebruk i Sverige, s. 10-42.

Hocker, Fred, Timber and hemp: Swedish naval stores procurement in the reign of Gustav II Adolf and its international context, s. 44-78.

van Nieuwenhuize, Hielke, The Dutch years of the Swedish navy 1631-1654, s. 80-111.

Kämpe, Fredrik, Konvojsystemet, den seglande flottan och Kungl. Konvojkommissariatet, s. 112-158.

Jarl, Matilda, Stimulantia. Tobaks- och alkoholkonsumtion ombord på lottans fartyg under 1600- och 1700-talen, s. 160-201.

R:son Svensson, Harry, Svenska flottans beklädnads- och uniformsreglementen cirka 1640-1824, s. 202-233. 

Forskarpriset till Jan Gletes minne, s. 234-235.

 

Forum navale 78

Utkom i mars 2022

Forum navale 78 omslag till nätet

Läs hela publikationen här

Redaktionens förord, s. 8-11.

Artiklar

Linderoth, Andreas, ”Nu tycks det närmaste målet vara att helt slå flottan i spillror”. Bröderna Dyrssen och den politiska konflikten om flottans utveckling i början av 1800-talet, s. 12-53.

Essäer

Hasselgren, Björn, Mellan politik, teknik och ekonomi. Göta kanal-projektet 1800-1832, s. 54-83.

Leidenborg, David, Design som konkurrensmedel – den sista Amerikabåtens form och inredning, s. 84-109.

Notis

Turesson, John, ”An unalerted and poorly defended Swedish port” – operation Paul from the viewpoint of Luleå, s. 110-119.

Recensioner, s. 120-169.

Jan Glete-priset, s. 170-171.