Senaste numret

Forum Navale 76

utkom i mars 2020

Forum navale 76

Läs hela publikationen här

Redaktionens förord. s. 9–11.

Artiklar

Eriksson Niklas: ”Sveriges äldsta skeppsritning: en utredning och ett tolkningsförsök”, s. 14–44. 

Ekedahl Joakim: ”Sjömansvisan i visa och verklighet – hur sjömännens viskultur förmedlas i tryck”, s. 46–79.

Essäer

Rommelse Gijs: ”A polar bear taunting lion. Dutch images of Swedish expansionism, 1656–1660”, s. 80–96.

Eriksson Martin: ”Mellan trafikpolitiska principer och teknikoptimism. Socialdemokratin och sjöfartssektorns omvandling efter 1963 års trafikpolitiska beslut.” , s. 98–116.

Föredrag

Arnberg Anna och Johansen Odd: ”Vrak – Museum of Wrecks: Upptäck Östersjöns hemligheter.”, s. 118–129.

Notis

Grundberg Lars: ”Augusti 1944 – en blivande dansk statsminister stiger iland i Falsterbo i svensk lotsuniform.”, s. 130–138.

Recensioner s. 140–171.

Jan Glete-priset. s. 172–173.