Senaste numret

Forum Navale 75

utkom i april 2019

Forum Navale 75

 

 

 

Läs hela publikationen här

 

 

 

Redaktionens förord s. 9–11

Artikel

Seerup Jakob: ”Kärlig förening imellem tvenne goda grannar…” –Den dansk-svenska neutralitetseskadern 1756, s. 12–41.

Essäer

Forsberg Per: Göteborgs stads skeppslista – en kompletterande källa, s.42–61.

Svensson Harry R:son, Örlogsstadens Karlskronas judiska historia, s. 62–79.

Föredrag

Eriksson Niklas: Vraket efter Gribshunden (c.1483–1495) –ett unikt exempel på medeltida skeppsarkitektur, s. 80–91.

Kommenterade dokument

Grundberg Lars: 1943 – när den danska flottan fick asyl i Sverige, s. 92–105.

Recensioner s. 106–145.

Forskarpriset till Jan Gletes minne s. 144.