Forum navale 2020-

Forum navale 76

Utkom i mars 2020

Läs hela publikationen här

Redaktionens förord, s. 9-11.

Artiklar

Eriksson, Niklas, Sveriges äldsta skeppsritning: en utredning och ett tolkningsförsök, s. 14-44.

Ekedahl, Joakim, Sjömansvisan i visa och verklighet – hur sjömännens viskultur förmedlas i tryck, s. 46-79.

Essäer

Rommelse, Gijs, A polar bear taunting lions. Dutch images of Swedish expansionism, 1656-1660, s. 80-96.

Eriksson, Martin, Mellan trafikpolitiska principer och teknikoptimism. Socialdemokratin och sjöfartssektorns omvandling efter 1963 års trafikpolitiska beslut, s. 98-116.

Föredrag

Arnberg, Anna och Johansen, Odd, Vrak – Museum of Wrecks. Upptäck Östersjöns hemligheter, s. 118-129.

Notis

Grundberg, Lars, Augusti 1944 – en blivande dansk statsminister stiger iland i Falsterbo i svensk lotsuniform, s. 130-138.

Recensioner, s. 140-171.

Jan Glete-priset, s. 172-173.