Digitala källor

Här hittar du länkar till en rad olika databaser, länksamlingar och litteratur med maritimhistorisk anknytning.

Allmänna samlingar:

The Maritime History Virtual Archives

The Maritime History Virtual Archives av Lars Bruzelius.

 

Ordböcker

Sjökrigshistoria

Skeppsbyggnadskonst

Tackling

Sjömanskap

Navigation

Signalväsende

Skeppslistor

Handel